Výsledky a odborné výstupy projektu

Odborné zprávy

 

Odborné články v mezinárodních časopisech s IF

Úplný přehled publikačních výstupů dedikovaných projektu RocSugIO je k dispozici v závěrečné zprávě projektu (PDF soubor, 33 MB).

 

Konferenční příspěvky

Kosinova M., Stourac P., Seidlova D., Adamus M., Krikava I., Pavlik T., et al.
Effect of rapid sequence induction for caesarean section in general anaesthesia with rocuronium versus succinylcholine on neonatal outcome: prospective randomised interventional multicentric trial
(.pdf file, 878 kB)
Euroanaesthesia 2014, Stockholm, 31 May – 3 June 2014


Harazim H., Stourac P., Seidlova D., Adamus M., Krikava I., Pavlik T., et al.
Use of rocuronium and active reversal of neuromuscular blockade with sugammadex in anaesthesia for caesarean section led to reduction of myalgia incidence in early postoperative period: prospective randomised interventional multicentric trial (.pdf file, 591 kB)
Euroanaesthesia 2014, Stockholm, 31 May – 3 June 2014