Zapojená pracoviště

Do projektu RocSug jsou zapojena 4 pracoviště z FN Brno a FN Olomouc:

Pracoviště Členové řešitelského týmu Adresa
FN Brno – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

MUDr. Petr Štourač
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
MUDr. Ivo Křikava
MUDr. Roman Štoudek
MUDr. Ivana Bártíková
MUDr. Jozef Klučka

Jihlavská 20
Brno-Bohunice
625 00
FN Brno – Gynekologicko-porodnická klinika

Prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.
MUDr. Zuzana Hodická, Ph.D.

Jihlavská 20
Brno-Bohunice
625 00

FN Brno, pracoviště Porodnice – II. anesteziologicko-resuscitační oddělení

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.

Obilní trh 11
Brno
602 00
FN Olomouc – Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D.
MUDr. Martina Kirchnerová
MUDr. Jana Frančáková
MUDr. Lenka Obare Pyszková
MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.
MUDr. Jarmila Hložková
I. P. Pavlova 6
Olomouc
779 00